Før du går i gang

Du kan ikke redde verden, men du kan gøre en verden til forskel for de børn, du er sammen med i din hverdag.

Du oplever og ser børnene i andre sammenhænge end forældrene. Og i skoltiden er du børnenes deres primære voksne, og du kan have en helt afgørende betydning for skoletrivsel og udvikling af klassens kultur og indstilling til skolen.

Ved at træne de syv trædesten, kan du være med til at give børnene nogle værktøjer, så de kan opnå bedre skoletrivsel og lærer at håndtere det, når noget er svært.

Om undervisningsforløbet

Undervisningsforløbet er planlagt til at strække sig over 21 uger. Der arbejdes altså med hver trædesten i ca. 3 uger. I hver uge undervises klassen ca. 45 minutter.