At opdrage til trivsel og resiliens

Forældreopgaven kan af og til virke uoverskuelig. En jungle af modsatrettede krav og råd fra opdragelseseksperter kan gøre os usikre på rollen.

Vi må hverken curle eller pace, men vi skal være tydelige og stille krav og give opgaver, som vores børn kan klare – også selvom de ikke umiddelbart har lyst. Gamle dyder som fx at holde bordskik, at vente på tur, at sige tak, kan alle være med til at hjælpe dit barn til en bedre skolegang fordi man herigennem bl.a. træner styrkerne: Vedholdenhed, selvkontrol og taknemmelighed. 

Når vores børn møder noget der er svært, er der mulighed for at træne de syv styrker. Hver gang vores børn overvinder modstanden øges deres modstandskraft og gå-på-mod. Husk også, at vores børn hele tiden spejler sig i hvad vi som forældre siger og gør.

Træk derfor selv i træningstøjet og øv dig i de 7 karaktertræk sammen med dit barn.