Før du går i gang…

Du kan ikke redde verden, men du kan gøre en verden til forskel for de børn, du er sammen med i din hverdag.

Du oplever og ser børnene i andre sammenhænge end forældrene. Og i skoletiden er du børnenes primære voksne. Du kan påvirke børnenes trivsel og deres indstilling til sig selv og hinanden.

Ved at træne de syv trædesten, giver du børnene værktøjer til bedre trivsel og styrker deres evne til at håndtere, når noget er svært.

Om undervisningsforløbet

Undervisningsforløbet er planlagt til at strække sig over 21 uger. Der arbejdes altså med hver trædesten i ca. 3 uger. I hver uge undervises klassen ca. 45 minutter.

Inden forløbet startes op printes elevernes Arbejdsbog

Jeg anbefaler at hente og downloade arbejdsbogen, så den kan bruges som ‘tavlebog’ i klassen.

Desuden printes de 7 plakater