Modul 5: Taknemmelighed

Den femte styrke I skal træne, er Taknemmelighed. Start med at hænge den 5. plakat op i klassen.

Håndtegn

Håndtegnet for taknemmelighed er to hænder foran hjertet, som viser at hjertet bliver helt varmt, når vi bruger trædestenen taknemmelighed.

Historielæsning: 

Læs Kapitel 5. Hjerteskatten højt for klassen. Stop gerne undervejs og snak om ord og begreber.

Samtale om taknemmelighed

  • Hvad betyder taknemmelighed? 
  • Hvad kan man putte i hjerteskatten?
  • Hvorfor er det smart at putte ting i sin hjerteskat?
  • Hvad kan man takke for?
  • Hvordan føles det i maven at sige tak?
  • Hvornår har I sagt tak?
  • Hvornår skal man helst huske at sige tak? (Husk det er som ‘ det gode spejl’. Det er sjovest at være venner med nogen, der er taknemmelige)

Er ovenstående for svært, snak evt. med børnene om at sige tak for hverdagens ting. At de får mad på bordet, at de har et sejt værelse, at de har venner, at de har en flot regnjakke – kan man sige TAK for at gå i skole?

Øvelser:

Massage

Lav grupper af børnene så de er sammen to og to. Sæt noget roligt musik på og lad børnene massere hinanden. Forklar børnene, at de skal huske at sige TAK for massagen.
Evt:
1: -”Tak for en dejlig massage”. 2: -”Det var så lidt og tak for lån af din ryg”

Taknemmeligheds-kreds
  1. Børnene sidder i rundkreds.
  2. Tag en genstand med i rundkredsen. (fx en bold, tørklæde eller lignende). Den der holder genstanden, skal have alles positive opmærksomhed.
  3. Lad hvert et barn fortælle om en ting, de er glade og taknemmelige for i hverdagen. fx:
   • Tak fordi jeg har et penalhus
   • Tak fordi jeg har en madpakke med
   • Tak fordi jeg kan lege i skolegården m.m.

Herefter sendes genstanden videre, indtil alle børn har prøvet at ‘sige tak’.

Giv en tegning
  1. Lad børnene tegne nogle tegninger af noget, der gør dem glade. De skal gøre sig umage og farve tegningen.
  2. Aftal evt. med en anden klasse/børnegruppe, at I giver hinanden tegningerne/breve, men HUSK at sig tak for ‘gaven’.
  3. Hæng tegningerne op i klassen, så de kan minde børnene om taknemmelighed.
Hjælpe-venner
  1. Sæt børnene sammen to og to og lad dem hjælpe hinanden med hverdagens gøremål.
  2. Fx kan man hjælpe hinanden med at få gummistøvlerne på, finde den rigtige madpakke, den svære matematikopgave eller andet.
  3. Evaluer til slut i timen og lad børnene takke hjælpe-vennen for en god og hjælpsom dag.

Arbejdsbog:

I skal nu lave den næste opgave i Arbejdsbog 0.klasse (Side 5). Tegn noget eller nogen, som du er meget glad og taknemmelig for.

Idéer til leg og aktivitet:

Læge – fange

Legen minder om stå-trold. Fangeren‘tager’ de øvrige børn ved en let berøring. Når man er fanget, skal man lægge sig ned, som om man er syg. Børnene kan selv vælge, om de har slået benet, armen, hovedet, har ondt i maven m.m. De andre børn er læger og kan befri barnet ved at komme og massere, hvor det gør ondt.

Gør det til en del af legen, at børnene skal huske at sige TAK for hjælpen.

Links til videoer og vejledning fra Dansk Skoleidræt
 • Body scan (Glæden ved en rolig og afslappet krop, der kan en masse ting)
 • Radiobiler (Glæden ved hinanden i makkerpar. Husk at sige tak.)
 • Lad klemmet vandre (Glæden ved at få ting til at virke i fællesskab)

Øvelser i hverdagen:

 • Sig tak hver gang lejligheden byder sig.
 • Gør det til en vane at sige tak for i dag, tak for hjælpen, selv tak, tak og i lige måde osv. 
 • Giv børnene komplimenter i løbet af dagen, så de kan spejle sig i en taknemmelig voksen.