Modul 2: Engagement

Start evt. med at snakke om, hvordan det er gået med at træne selvkontrollen siden sidst. 

Modul 2 handler om Engagement. Hæng plakat nr. 2 op et synligt sted.

Håndtegnet for Engagement ligner lidt en fugl, der er på vej til at flyve. Det er fordi, man kan føle sig  ‘flyvende’, hvis man for alvor engagerer sig.

Historie-læsning: 

Børnegruppen placeres i rundkreds og Kapitel 2. Ballonen læses højt for børnene.

Brug evt. pindedukke og sæt ballonen fast i Professor Skolesmarts hænder. Stop gerne op undervejs og forklar og ord og begreber.

Samtale om engagement/koncentration:

Snak om engagement, koncentration og om at gøre sig umage.

  • Hvad går børnene op i hver især?
  • Hvordan føles det at lukke alt andet ude og koncentrere sig fuldt ud?
  • Hvordan føles det at glemme tid og sted? Hvad skete der?
  • Hvilke ‘fjender’ har engagementet? (fx Sjusk, fjol, snyd eller at give op på forhånd).

Øvelser:

Sæbeboble-øvelse: Hvordan føles engagement?

Lad børnene sidde i rundkreds. Pust sæbebobler ind i midten af kredsen.

Et barn kommer ind i midten ad gangen og afprøver hvor mange bobler, han/hun kan nå at poppe, inden boblerne lander på jorden.

Mens man venter på tur, kan man træne sin selvkontrol:

  • Man kan lægge mærke til, om kammeraterne ser engagerede ud.
  • Man kan prøve at tælle,  hvor mange bobler, de andre popper.
  • Man kan øve sig i at sidde helt stille og kigge opmærksomt
Ballon-Øvelse: At holde koncentrationen

Pust en ballon op og fortæl, at fra nu af vil der sive lidt luft ud af ballonen, hver gang et barn er ukoncentreret eller uopmærksomt.Start et stop-ur. Konkurrencen går ud på at beholde luften i ballonen så længe som muligt.

Giv nu børnene forskellige beskeder. Fx:

  • rejs jer op
  • kig på mig
  • sæt jer ned
  • ryst jeres hænder osv.

Måske holder ballonen kun luft i 10 sekunder? Lav øvelsen flere gange. Lad børnene slå deres egen rekord.

Lege, der kan træne engagement:

Jorden er giftig/forhindringsbane
  • Lav en forhindringsbane. Hvis man rører jorden/falder i ‘vandet’ dør man og må starte forfra.

Kan også leges med bind for øjnene, hvor man bliver ført rundt af en voksen eller en rigtig god kammerat.

Simon siger
  • Man skal kun gøre tingene, hvis Simon siger det.

Skærper opmærksomheden ift. at sortere informationer og ignorere beskeder, man ikke skal følge.

Rytme-ekko

Sid i rundkreds og rytmisk klap i hænder og på lår. (1-2-1-2) Sig remsen:

  • Voksen: 1-2-1-2 (Børn gentager: 1-2-1-2)
  • Voksen: højre, venstre, sut-sko (Børn gentager: højre, venstre, sut-sko )
  • Voksen: Vi kan lave rytmer nu (Børn gentager: Vi kan lave rytmer nu)
  • Voksen spiller fx rytmen: lår-lår-lår-klap (Børnene gentager: lår-lår-lår-klap)
  • Den voksne laver 3 forskellige rytmer ialt, som børnene gentager. Herefter starter remsen/legen forfra.

Legen kan videreudvikles, så børnene får lov at være rytme-magere. Hvert barn får så lov at lave 3 forskellige rytmer, som gentages af alle andre, inden remsen starter forfra og det bliver næste barns tur.

Hvis man kan skaffe spisepinde til hele børnegruppen, kan man spille på dem i stedet.

Øvelser i hverdagen:

  • Gøre sig umage med opgaver/leg.  – Fx Tegne indenfor stregerne.
  • Holde koncentrationen, mens man løser en opgave.
  • Holde koncentration og fokus, når andre taler.
  • Ikke lade sig forstyrre. – Fx ignorere lyde, bevægelser, ondt i storetå osv.
 •