Modul 6 – Optimisme

Start med at snakke med din sidemakker om hvordan det er gået med at træne din taknemmelighed. Fik du talt med den person, du havde valgt at takke? Hvordan gik det? Har du også takket dine venner mere end du plejer?

Snak fælles på klassen om hvilke resultater træningen af Taknemmelighed har givet.

Modul 6 handler om ‘Optimisme’. Optimisme handler om at tro på det bedste. En optimist tror på, at det hele nok skal gå godt – også selvom det hele måske ser ret sort ud. Hæng plakat nr. 6 op i klassen.

Håndtegnet for optimisme er en pegefinger, der peger på en ‘thumbs up’. Tegnet skal vise, at vi tror på det bedste i fremtiden, og at vi lægger mærke til de ting, der lykkes for os selv og andre.

Film:

Optimisme – Lommelygten

Professor Skolesmart taler om spadetanker, hvor man graver sig selv ned i et sort hul. Hun har også en lommelygte med. Den kan være god at have med, hvis man skal tænde for de ‘lyse tanker’. Sportsfolk klarer sig bedst, hvis de er optimistiske og så tjekker Professoren også, om der er lys

Samtale om optimisme:

  •  Hvad vil det sige at være optimistisk? – at tro på at alting nok skal gå (godt) til sidst.
  • Snak med børnene om de kender til det at fejle? Når noget ikke lykkes, hvordan føles det så?
  • Snak om, at det er helt normalt at lave fejl. Og selvom det også er normalt at grave sig ned i et sort hul og få dårlige tanker sig selv, skal man prøve at undgå ‘spadetankerne’ da de er usunde for os.
  • Spørg børnene, hvordan føles det i maven, når de lykkes med en opgave, en flot tegning osv.
  • Er der forskel på hvordan det føles at løse en svær opgave og en nem opgave?

Pippi Langstrømpe

I bogen ‘Pippi går om bord’ – kapitlet ‘Pippi går i butikker’ møder vi Pippis optimistiske tilgang til at lære noget nyt.

Tommy spørger Pippi, om hun kan spille klaver. Pippi svarer:

 •  – Hvordan skulle jeg kunne vide det, når jeg aldrig har prøvet. 
 • – Jeg har aldrig haft noget klaver at prøve det på.
 • – Og det siger jeg dig, Tommy – at spille klaver uden klaver, kræver kolossal træning, inden man får det lært.

Hvad kan Pippi lære os om Optimisme?

Se evt. filmen via link til CFU. (Kræver uni-login)

Øvelser:

PYT-knappen
  • PYT-knappen kan bruges til at hjælpe børnene med at ‘formindske’ de ting, der går galt eller er svære.
  • Hvis børnene er havnet i en konflikt, sidder med en opgave de ikke kan løse eller andet, kan de trykke på en fysisk PYT-knap.
  • PYT-knappen kan hjælpe børnene videre, så de kan lære at give slip på det svære og konfliktfyldte.
  • Fra naturens side er vi tilbøjelige til at fokusere på det negative. Derfor er der brug for at forstærke alle succeser og alt det, der går godt.
Kom i mål – og forstør succesen

Vælg sammen med klassen et mål, børnene gerne vil opnå. Målet kan fx handle om at gøre frikvartererne bedre. Måske vil børnene gerne blive bedre til at:

  • hjælpe klassekammeraterne
  • invitere til leg
  • overholde spillereglerne på fodboldbanen osv.

Hver gang børnene kommer ind fra frikvarter, skal der i den næste tid fortælles gode historier, som viser at børnene er på vej til at kunne – eller er nået i mål med det, de træner. (Røde historier vælges fra – med mindre de kræver omgående handling.)

Herefter vælges et nyt mål.

Fasthold succes-historierne

Skriv de gode frikvarters-oplevelser ned på små sedler og læg dem i et syltetøjsglas.

Når der er brug for lidt opmuntring, findes syltetøjsglasset frem og de gode historier læses højt.

Arbejdsbog:

Tænk på noget, du glæder dig til skal ske i skolen. Måske glæder du dig til at lære at læse helt flydende, at udstille din tegning eller måske er der snart et klassearrangement? 

Tegn om det i arbejdsbogen.

  1. Tænk stille inde i hovedet. Prøv om du kan finde eksempler på ‘spadetanker’, som er med til at få dig gravet ned i et sort hul.
  2. Snak nu med din sidemakker. Fortæl hinanden hvilke spadetanker, I har. (Skriv  spadetanken ned i tankebobbel 1).
  3. Hjælp hinanden med at lave spadetankerne om til ‘lyse tanker’.  Fx ‘Det skal nok blive godt igen’ eller ‘Det har jeg ikke lært – endnu!’ eller måske ‘Op på hesten igen, min ven’. (Skriv den lyse tanke ned i tankebobbel 2)
  4. Prøv at stoppe dig selv, hvis du igen får din spadetanke og lav den så om til den lyse tanke i stedet.

Hvis der er mere tid bedes eleverne evaluere timen. De viser med håndtegn, hvordan timen har været. Lad gerne et par stykker begrunde deres valg af håndtegn.

Andre idéer:

Glade smileys – fokuser på dét, der går godt
  • Lav en evaluering af dagen med din klasse. Få dem til at nævne 1-3 positive ting, de husker fra dagen.
  • Herved trænes hjernen til at huske det positive fra dagen – og det negative vil fylde mindre.
  • Hæng evt. glade smileys op for at symbolisere det positive eller sæt en glad smiley på børnenes bord. Derved kan børnene blive mindet om, at de skal lægge mærke til det, der går godt i løbet af dagen.
Film: Antons lille gryde

Kan ses på filmcentralen. Kræver adgang med uni-login:

https://filmcentralen.dk/alle/film/antons-lille-gryde

Snak om filmen

Anton har en lille, rød gryde, som han altid slæber efter sig. Det er hårdt arbejde, det er svært og frustrerende, men gryden er der bare.

  • Kender børnene også til besværlige ting, de bare er nødt til at slæbe med sig? (fx at føle sig anderledes, at have temperament, at have ekstra svært ved at lære at læse… osv.)

En dag møder Anton en særlig person, der får ham til at forstå at han godt kan lære at håndtere gryden. Måske er gryden til at bære alligevel?

  • Kender børnene til sådan en person, der kan hjælpe, når noget er svært at bære? (Fx mor/far, en lærer, en pædagog eller en kammerat…)

Øvelser i hverdagen:

  • Fra naturens side vil vi være tilbøjelige til at fokusere på det negative. Derfor er der brug for at forstærke alle succeser og alt det, der går godt.
  • Brug pyt-knappen hver gang der er brug for den.
  • Sig: ‘Det bliver godt igen’ eller ‘Du bliver glad igen’
  • Hjælp hinanden og hold fast i en ‘optimistisk’ tilgang til tingene.