Familiefællesskabet som øvebane til det store fællesskab

Forældreopgaven kan af og til virke uoverskuelig. En jungle af modsatrettede krav og råd fra opdragelseseksperter kan gøre os usikre på rollen.

Vi må hverken curle eller pace, men vi skal være tydelige og stille krav og give opgaver, som vores børn kan klare – også selvom de ikke umiddelbart har lyst.

Nogle af de gamle dyder – fx at holde bordskik, vente på tur og at lytte til andre – kan alle være med til at styrke resiliente børnefællesskaber, fordi man herigennem bl.a. øver sig i vedholdenhed, selvkontrol og social intelligens. 


Når vores børn møder noget der er svært, er der mulighed for at øve de syv styrker. Hver gang vores børn overvinder noget der ‘bøvler’ øges deres modstandskraft og gå-på-mod.