Links til film

Filmene er tiltænkt børnegrupper og klassefællesskaber. 

Indsatsen er forebyggende med henblik på at danne resiliente børnefællesskaber og styrke trivsel og gode relationer.

Billede af tegnet for “selvkontrol” taget af Janne Gry Dalgaard Larsen

Stier, landeveje og motorveje i hjernen : En film om, hvordan vores tanker kan være med til at styre vores handlinger, men også om at træde nye stier.