Modul 4: Social Intelligens

Den fjerde styrke I skal træne, er Social Intelligens. Start med at hænge den 4. plakat op i klassen.

Håndtegn

Håndtegnet for Social Intelligens ligner et hjerte, fordi venskaber går lige i hjertet på os mennesker. At have gode venner og at føle sig elsket er supervigtigt for os. Vi kan næsten ikke leve uden.

Historielæsning:

Læs Kapitel 4. Det gode spejl højt for klassen. Stop gerne undervejs og snak om ord og begreber.

Samtale om Social Intelligens

  • Hvordan føles det at blive inviteret med i en leg?
  • Hvordan føles det, hvis man ikke må være med i en leg?
  • Hvorfor er det ‘smart’ at være sød overfor andre (det gode spejl – karmaloven: Hvad vi sender ud, kommer tilbage)
  • Hvordan er man en god kammerat?
  • Hvordan viser man hinanden ‘positiv opmærksomhed’?

Øvelser:

‘Opmærksomheden, der blev væk’

En modig elev inviteres op foran tavlen for at fortælle om den mest spændende film han/hun har set.

NB! Til underviseren: Mens eleven fortæller, spiller du skuespil og lader som om du er dybt uinteresseret i elevens fortælling. Overdriv gerne:

- Øjnene kigger væk 
- Der lyttes efter lyde udefra 
- Hænderne piller 
- Der nynnes eller fløjtes 
- En finger ryger utålmodigt i vejret osv.

Inviter evt. et par andre elever op for at prøve samme rollespil. Når alle er med på legen, kan eleverne prøve at lege den med hinanden to og to.

Tal efterfølgende om, hvordan det føles, når man ikke får opmærksomhed.

Nu skal øvelsen gentages, men denne gang gives fuld interesse og positiv opmærksomhed, mens den anden fortæller om en sjov leg eller spil.

Hjertevarme-øvelse

Øvelsen styrker børnene i at sætte ord på selve følelsen i kroppen. Desuden trænes den positive opmærksomhed: Lytte-øre, smile-mund og kigge-øjne.

Print det røde og det blå hjerte og klip i den stiplede linje.

   • Det røde hjerte symboliserer varme og behagelige følelser
   • Det blå hjerte symboliserer kulde og ubehagelige følelser

Hæng hjerterne op på væggen i hver sin ende af klassen. Lad børnene starte i midten og bevæge sig ud til det varme eller kolde hjerte.

Spørg fx hvordan det føles:

   • hvis du ikke har nogle at lege med?
   • hvis du får positiv opmærksomhed?
   • hvis nogen afbryder dig?
   • hvis du bliver inviteret med i en leg?
   • hvis du hjælper en kammerat?

Lad evt. børnene forklare, hvorfor de står ved det røde eller det blå hjerte.

Arbejdsbog:

I skal nu lave den næste opgave i Arbejdsbog 0.klasse (Side 4).

Tegn dit eget ansigt. Hvordan du ser ud, når du viser social intelligens. (Store lytteører, kiggeøjne, smilemund osv.) Hvis du har mere tid, kan du tegne en god kammerat ved siden af dit eget ansigt.

Lege og aktiviteter:

Lille spejl i hånden

Hvert barn får et lille spejl, som de kan spejle sig selv i.

Giv eksempler på forskellige situationer og følelser. Børnene ser sig selv i spejlet for at se om deres ansigt ændrer sig:

  • Hvordan ser I ud, når I ikke må være med i en leg?
  • Hvordan ser I ud, når I trøster en anden?
  • Hvordan ser I ud, når I glade i skolen?
  • Hvordan ser I ud, når I er sultne?
  • Hvordan ser I ud, når I er lækkersultne?
  • Hvordan ser I ud, når I er trætte?
  • Hvordan ser I ud, når I er forskrækkede? osv.

Lad børnene eksperimentere med flere forskellige ansigtsudtryk og tal om, hvordan deres følelser viser sig i det lille spejl.

Snak evt. også om, hvordan forskellige følelser mærkes i kroppen.

  • Kan kroppen også vise følelser? (gentag evt. de forskellige situationer fra før, men denne gang skal børnene se på hinandens kroppe i en rundkreds)
Links til videoer fra Dansk Skoleidræt

Se filmen: Ztriwer

Filmen handler om Zebraen Zøren.  Når du ser filmen, så læg mærke til:

  • Hvad gør Zøren glad? – Hvad gør Søren ked af det?
  • Hvem hjælper Zøren og hvordan?
  • Hvad lærer Zøren i løbet af filmen?

At blive holdt udenfor er noget af det værste, man kan blive udsat for. Vi mennesker er flokdyr og derfor går Amygdala totalt amok, hvis vi føler os holdt udenfor eller ikke har nogen gode venner.

Øvelser i hverdagen:

  • Lad børnene få taletid mens alle andre lytter og er opmærksomme
  • Lad børnene hjælpe hinanden i garderoben, med madpakken m.m.
  • Snak ofte om venskaber – nye relationer bliver hele tiden dannet.