Links til film

Se filmene alene eller sammen med jeres barn. Håber, I får jer et godt grin undervejs.

Introfilm – Syv trædesten med Professor Skolesmart

Tanker formes i hjernen – om ledninger, stier og motorveje! handler om vores hjerner og hvordan vi selv kan være med til at ændre vores tanker. Om ledninger, stier, landeveje og motorveje oppe i hovederne!

Udvikling af ‘Mindset’ handler også om stier og motorveje.

De næste 7 film forklarer om de syv trædesten. Målgruppen er 1.-2. klassetrin:

De næste 7 film er målrettet 3. klassetrin:

Tegnefilm: 

  1. Amygdala-fangelegen
  2. Under udarbejdelse
  3. Under udarbejdelse
  4. Under udarbejdelse
  5. Under udarbejdelse
  6. Under udarbejdelse
  7. Under udarbejdelse