Modul 7: Nysgerrighed

Start evt. med at snakke om, hvordan det er gået med at træne optimismen siden sidst.

Det 7. og sidste modul handler om Nysgerrighed. Hæng plakat nr. 7 op et synligt sted.

Håndtegnet for nysgerrighed ligner et par briller. Man er ligesom en detektiv med sit forstørrelsesglas. Hele tiden på jagt efter nye opdagelser og spændende ting, der sker lige nu.

Historie-læsning:

Børnegruppen placeres i rundkreds og Kapitel 7. Forstørrelsesglasset læses højt for børnene.

Brug evt. pindedukke og sæt forstørrelsesglasset fast i Professor Skolesmarts hænder. Stop gerne op undervejs og forklar og ord og begreber.

Samtale om nysgerrighed:

  • Hvad er nysgerrighed og hvornår man er nysgerrig?
  • Hvordan er man nysgerrig? (fx sige: Hvad er det? Hvordan løser man denne opgave? Hvorfor gik det godt eller skidt? m.m.)
  • Hvornår har I prøvet at være nysgerrige? (Fx en fødselsdagsgave, en spændende film, lære om noget fra naturen?)
  • Hvordan ville det gå, hvis man var ligeglad med det hele? – Altså, det modsatte af at være nysgerrig! (Mind evt. om trædestenen ‘Engagement’. Nysgerrighed gavner engagementet.)

Øvelser:

Kims-leg
  1. 5-20 genstande ligger på en bakke. Nu får børnene 2-3 min. til at se på tingene, bagefter gemmes de væk.
  2. Nu skal børnene se om de kan huske de ting, der lå gemt.

Denne leg giver også børnene mulighed for at træne deres selvkontrol ift. deres nysgerrighed. Det er jo spændende, hvad der gemmer sig under klædet?

‘Lommelygten lyser på’-øvelse

Denne øvelse kan minde lidt om en udvidet ‘Kims-leg’.

  1. Find 2-3 billeder af forskellige ting, som du ved interesserer din børnegruppe.
  2. Tag derefter en lommelygte og lys på et af billederne af gangen for at stimulere deres nysgerrighed og træne evnen til at fokusere på noget bestemt.
  3. Tag derefter en snak om, hvad der er på billedet. f.eks. hvis billedet viser en hund, kan I snakke om farven, racen, om hunden glad m.m. Børnenes nysgerrighed trænes, da de her kan stille spørgsmål til det, der interesserer dem.
  4. Børnenes selvkontrol trænes samtidig, da det kun er billedet som lommelygten lyser på, der må tales om – og spørges til.

Lege og aktiviteter:

Gå-tur i det fri

Tag din børnegruppe med ud i det fri. Snak undervejs på turen med børnene om, hvad I ser og hvad I finder. Tag evt. nogle af ‘tingene’ med tilbage og undersøg det nærmere. Det kunne f.eks. være en sten med hul i, en sjov grankogle, et orangefarvet blad osv.

‘Turen’ behøver ikke at gå langt væk fra matriklen. Vis evt. børnene noget de ikke har lagt mærke til før. Måske en gammel kælder, et hul i muren, et sjovt træ eller andet.

Føle-kasser
 1. Et barn stikker armene ind i en papkasse gennem et par huller, der er lavet i siderne af kassen.
 2. Barnet føler på en eller flere ting, som ligger i kassen og beskriver det for de andre. (Fx: Varm, kold, blød, hård, rund, kantet, osv.
 3. De andre deltagere forsøger nu i fællesskab at gætte, hvad der gemmer sig i kassen.

Øvelser i hverdagen:

  • Lad børnene vise nysgerrighed ved at mærke verden gennem alle sanserne. (Hvordan føles sand på bare tæer? Hvordan smager rent salt? osv.)
  • Inddrag børnene så meget som muligt i hverdagens gøremål. (Fx hvordan bager man boller? Hvordan tørrer man bordet af?osv.)
  • Understøt og stimuler spørgelysten ved selv at være nysgerrig.
  • Grib de ting, børnene er optagede af lige nu. Tag forstørrelsesglasset frem og undersøg det her og nu – eller måske til i morgen.

Andre ideer:

Dansk Skoleidræt-øvelse

Børnene får en opgave og må IKKE tale sammen, mens opgaven løses i fællesskab. Øvelsen kan både både træne trædestenene Nysgerrighed og Selvkontrol

Kan vi det uden lyd?