Kære pædagog/medhjælper

Du kan ikke redde verden, men du kan gøre en verden til forskel for de børn, du er sammen med i din hverdag.

Du oplever og ser børnene i andre sammenhænge end forældrene. Og for børnene er du deres primære voksne, som kan guide til en bedre start på skolen, end vi måske hidtil har kunnet give.

Ved at træne de syv trædesten allerede i børnehus og før-skole, kan du hjælpe med at give børnene en endnu bedre skolestart.

Sådan er det tænkt!

Følgende materialer er udarbejdet til hvert modul:

  • Billedbog
  • Rollespil
  • Små lege
  • Øvelser i hverdagen

Det forventes at I arbejder med hvert modul i ca. 3 uger :