Links til film

Linksene er tænkt som et tilbud til dig, der ikke har tid til at gennemføre hele undervisningsforløbet, men som gerne vil bruge filmene til at guide en enkelt elev eller en mindre gruppe elever og evt. deres forældre.

Introfilm – Syv trædesten med Professor Skolesmart

Tanker formes i hjernen – om ledninger, stier og motorveje! handler om vores hjerner og hvordan vi selv kan være med til at ændre vores tanker. Om ledninger, stier, landeveje og motorveje oppe i hovederne!

Udvikling af ‘Mindset’ handler også om stier og motorveje.

De næste 7 film forklarer om de syv trædesten. Målgruppen er 1.-2. klassetrin:

De næste 7 film er målrettet 3. klassetrin:

Tegnefilm:

  1. Amygdala-fangelegen
  2. Under udarbejdelse
  3. Under udarbejdelse
  4. Under udarbejdelse
  5. Under udarbejdelse
  6. Under udarbejdelse
  7. Under udarbejdelse